પાલોરો લાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાલોરો લાગવો

  • 1

    સગર્ભાનું ધાવણ ધાવવાથી બાળકનું સુકાઈ જવું.