પાલોરું લાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાલોરું લાગવું

  • 1

    સગર્ભાનું ધાવણ ધાવવાથી બાળકનું સુકાઈ જવું.