પાવડી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાવડી કરવી

  • 1

    બળદે પાછલે પગે ધૂળ ઉરાડવી. (ચ.).