પાવનપાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાવનપાદ

વિશેષણ

  • 1

    પાવન કરે એવાં પગલાંવાળું.