પાવિત્ર્યદ્રોહ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાવિત્ર્યદ્રોહ

પુંલિંગ

  • 1

    પાવિત્ર્યનો ભંગ; 'સૅક્રિલિજ'.