પાવિત્ર્યભંગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાવિત્ર્યભંગ

પુંલિંગ

  • 1

    પાવિત્ર્યનો ભંગ; 'સૅક્રિલિજ'.