પાંશરું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંશરું કરવું

  • 1

    મારી-ઠોકીને સીધું કરવું.