પાષાણયુગ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાષાણયુગ

પુંલિંગ

  • 1

    સુધારાનો એ યુગ જ્યારે પથ્થર ઓજાર ઇ૰ માટે વપરાતો.