પાંસરું ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંસરું ઊતરવું

  • 1

    અનુકૂળ બનવું.