પાંસળું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંસળું

  • 1

    છાતીના માળાનાં બંને બાજુનાં હાડકામાંનું દરેક.