પાંસળી ખસવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંસળી ખસવી

  • 1

    ઘેલા થવું; ડાગળી ચસકવી.