પાસા ઢાળવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાસા ઢાળવા

  • 1

    જુગારની રમતમાં પાસા નાખવા, શરૂઆત કરવી.