પાસા પાડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાસા પાડવા

 • 1

  રશાયણવિજ્ઞાન
  પાસવવું.

 • 2

  (હીરાને) પાસાવાળો કરવો.

 • 3

  પાસા નાંખવા.