પાસા પોબાર પડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાસા પોબાર પડવા

  • 1

    ધારેલું સિદ્ધ થવું; સફળ થવું.