પાસા સવળા પડવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાસા સવળા પડવા

  • 1

    નસીબ અનુકૂળ થવું; સફળ થવું.