પાસો સમજવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાસો સમજવો

  • 1

    પાસો જાણવો; કપટયુક્ત ગુપ્ત ધારણા સમજવી.