પાસ કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાસ કાઢવો

  • 1

    પાસ લખી આપવો.