પાસું દેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાસું દેવું

  • 1

    પડખાનો ભાર દેવો.

  • 2

    સાથ કે મદદ આપવી.