પાસું ફેરવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાસું ફેરવવું

  • 1

    પડખું બદલવું.

  • 2

    પક્ષ બદલવો.

  • 3

    ફેરવી તોળવું.