પાસું મરડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાસું મરડવું

  • 1

    પડખું બદલવું.

  • 2

    વલણ ફેરવવું.