પાસ લાગવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાસ લાગવો

  • 1

    સ્પર્શથી રંગ લાગવો.

  • 2

    સોબતની અસર થવી.