પાસું સેવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાસું સેવવું

  • 1

    તાબેદારી ઉઠાવવી; સેવા ઉઠાવવી.