પિચ્યૂટરી ગ્રંથિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પિચ્યૂટરી ગ્રંથિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પીયૂષિકાગ્રંથિ; શરીરની વૃદ્ધિનું તેમ જ અન્ય અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિઓનું નિયમન કરનાર મગજના નીચલા ભાગમાં આવેલી એક ગ્રંથિ.