પિછોડી ઓઢવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પિછોડી ઓઢવી

  • 1

    દેવાળું કાઢવું.