પિછોડી ઓઢાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પિછોડી ઓઢાડવી

  • 1

    સામાને ભૂરકી નાંખવાં; ભ્રમમાં નાંખવો કે જેથી બીજું સૂઝી ન શકે, ખરી સૂઝ પડવા ન દેવી.