પિંડ મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પિંડ મૂકવો

  • 1

    મરણ પામેલા પાછળ પિંડ વગેરે વડે શ્રાદ્ધ કરવું.