પિંડ વહેરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પિંડ વહેરવો

  • 1

    શ્રાદ્ધક્રિયામાં પિંડના ભાગ કરવા.