પિંડ વાળવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પિંડ વાળવા

  • 1

    શ્રાદ્ધમાં અર્પણ કરવા ભાતના ગોળા બનાવવા.