પિંડ સ્થાપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પિંડ સ્થાપવો

  • 1

    શ્રાદ્ધ ક્રિયામાં પિંડનું સ્થાપન કરવું.