પિત્તો હાથમાંથી જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પિત્તો હાથમાંથી જવો

  • 1

    ગુસ્સે થઈ જવું.