પિત્ત ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પિત્ત ચડવું

  • 1

    પિત્ત વધી ગયાની (માથામાં) અસર થવી.