પિતરાણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પિતરાણ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પિત્રાણ; પિત્રાઈને ત્યાં જન્મેલી.

પિત્રાણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પિત્રાણ

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પિત્રાઈને ત્યાં જન્મેલી.

પિત્રાણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પિત્રાણ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પિત્રાઈની વહુ.