ગુજરાતી

માં પિતરાણની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પિતરાણ1પિત્રાણ2પિત્રાણ3

પિતરાણ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પિત્રાણ; પિત્રાઈને ત્યાં જન્મેલી.

ગુજરાતી

માં પિતરાણની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પિતરાણ1પિત્રાણ2પિત્રાણ3

પિત્રાણ2

વિશેષણ

 • 1

  પિત્રાઈને ત્યાં જન્મેલી.

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પિત્રાઈને ત્યાં જન્મેલી.

ગુજરાતી

માં પિતરાણની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પિતરાણ1પિત્રાણ2પિત્રાણ3

પિત્રાણ3

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  પિત્રાઈની વહુ.