પિતૃસત્તાક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પિતૃસત્તાક

વિશેષણ

  • 1

    કુટુંબના વડાની કુલ સત્તાવાળી (વ્યવસ્થા);'પેટ્રિયાર્કલ'.