પિયત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પિયત

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સિંચાઈ દ્ધારા વાવેતરને પાણી પાવું તે.

 • 2

  સિંચાઈ થતી હોય તેવી જમીન.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  સિંચાઈ દ્ધારા વાવેતરને પાણી પાવું તે.

 • 2

  સિંચાઈ થતી હોય તેવી જમીન.