પિયત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પિયત

સ્ત્રીલિંગ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    સિંચાઈ દ્ધારા વાવેતરને પાણી પાવું તે.

  • 2

    સિંચાઈ થતી હોય તેવી જમીન.