પિયું બાંધવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પિયું બાંધવું

  • 1

    તેની જગા કે હદ નક્કી કરવી.