પિરસણ મોકલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પિરસણ મોકલવું

  • 1

    તે અંગે ઘેર ભાણું પહોચાડવું-ઢાંકવું.