ગુજરાતી

માં પિશુનતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પિશુનતા1પિશુનતા2

પિશુનતા1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કઠોરતા.

  • 2

    નીચતા.

ગુજરાતી

માં પિશુનતાની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પિશુનતા1પિશુનતા2

પિશુનતા2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પિશુનત્વ; પિશુનપણું.