પીંખી ખાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પીંખી ખાવું

  • 1

    મહેણાંટોણાંથી કાયર કરી દેવું.

  • 2

    તોડી-ચૂંથીને ખાઈ જવું.