ગુજરાતી

માં પીછની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પીછ1પીછું2પીંછ3પીંછું4

પીછ1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પીછું.

મૂળ

सं. पिच्छ

ગુજરાતી

માં પીછની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પીછ1પીછું2પીંછ3પીંછું4

પીછું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પીછ.

 • 2

  તેની કલમ.

ગુજરાતી

માં પીછની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પીછ1પીછું2પીંછ3પીંછું4

પીંછ3

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પીંછું.

મૂળ

જુઓ પીછ

ગુજરાતી

માં પીછની 4 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પીછ1પીછું2પીંછ3પીંછું4

પીંછું4

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પીંછ.

 • 2

  તેની કલમ.