પીછાનું પારેવું કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પીછાનું પારેવું કરવું

  • 1

    રજનું ગજ કરવું.