ગુજરાતી

માં પીછીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પીછી1પીંછી2

પીછી1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વાલ, પીછાં કે તેવી બીજી વસ્તુની હાથાવાળી બનાવટ (માંખો ઉરાડવાની, ચીતરવાની, ઘરેણાં ધોવાની વગેરે).

મૂળ

सं. पिच्छिका; प्रा. पिच्छी

ગુજરાતી

માં પીછીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પીછી1પીંછી2

પીંછી2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પીંછી; વાળ, પીંછા કે તેવી બીજી વસ્તુની હાથાવાળી બનાવટ (માંખો ઉરાડવાની, ચીતરાવાની, ઘરેણાં ધોવાની વગેરે).