પીટ્યું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પીટ્યું

વિશેષણ

  • 1

    મૂઉં (સ્ત્રીઓમાં ગાળ તર્રીકે).