પીઠમરદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પીઠમરદ

પુંલિંગ

  • 1

    +નાયકને મદદ કરનાર.

પીઠમર્દ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પીઠમર્દ

પુંલિંગ

  • 1

    +નાયકને મદદ કરનાર.