પીઠ ઉઘાડી પડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પીઠ ઉઘાડી પડવી

  • 1

    પીઠબળ ન રહેવું.