પીઠ થાબડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પીઠ થાબડવી

  • 1

    પ્રોત્સાહન આપવું; મદદ કરવી.