પીઠે પેટ ચોંટવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પીઠે પેટ ચોંટવું

  • 1

    ભૂખે મરવું.

  • 2

    સુકલકડી થઈ જવું.