પીઠ પાછળનો ઘા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પીઠ પાછળનો ઘા

  • 1

    દગો; કપટ.