પીઠ પાછળ મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પીઠ પાછળ મૂકવું

  • 1

    રાખી મૂકવું; ઉપયોગમાં ન લેવું.

  • 2

    સંતાડવું; ઓળખવું.