પીઠ હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પીઠ હોવું

  • 1

    પાછળથી બીજા લોકોનું બળ મદદમાં હોવું.