પીડાહરણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પીડાહરણી

વિશેષણ & સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પીડા હરનારી.